-- write desc here --
Laman Utama
Jawatan Kosong
Syarat & Cara Memohon
Fungsi-Fungsi Sistem
 
 [ Pendaftaran Akaun e-Perjawatan ]
 
Maklumat Peribadi Pemohon
Sila lengkapkan maklumat berikut. Ruang yang bertanda * mesti diisi.
Isi Kurang Upaya (a) Kod, Pemegang Biasiswa dan Penerima Bantuan dengan 'TIDAK BERKAITAN (N/A)' sekiranya tidak berkaitan.
 
 
* Kata Laluan (minimum : 5 aksara) * Pasti Kata Laluan (minimum : 5 aksara)

* Nama (Nama seperti dalam Kad Pengenalan)

* Dilahirkan di Pulau Pinang * Permastautin Tetap

Nombor Kad Pengenalan : 
 
* (a) No. Kad Pengenalan Baru -- (b) No. K/P Lama/Tentera/Polis

Nombor Telefon Rumah- * Nombor Telefon Bimbit-

Alamat Surat-Menyurat :  
 
* (a) No. Peti Surat/No. Rumah, Nama Jalan, Nama Taman/Kampung

 
* (b) Poskod * (c) Bandar
 
* (d) Negeri * (e) Daerah

* Tarikh Lahir Umur Tahun Bulan Hari

* Keturunan * Jantina

* Taraf Perkahwinan * Agama

* Kewarganegaraan
 
Tempat Lahir : 
 
* (a) Negeri Pemohon * (b) Daerah Pemohon
 
* (c) Negeri Ibu * (d) Negeri Bapa

Kurang Upaya : 
 
* (a) Kod (b) Pendaftaran Kurang Upaya
 
(c) Nombor Pendaftaran

* Pemegang Biasiswa Nyatakan (Jika Lain-lain)

* Penerima Bantuan No. Pendaftaran Penerima Bantuan

Pengakuan Pemohon : 
 
* Alamat e-mel
Dapatkan alamat e-mel baru dari: Gmail / Yahoo / Hotmail
 
Tarikh